Education © 2017 • Created by Carrara

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

64-980 Trzcianka

ul. Staszica 6

tel. +48 67 216 34 95

sekretariat@trzcianka1.pl

ADRES

MENU

1 września 2017 roku to znacząca data w historii naszej szkoły. Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego...

PRZYJACIELE SZKOŁY

O SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

Komunikat strajkowy

Komunikat strajkowy - 27 kwietnia 2019 r.

 

Informujemy, iż w związku z zawieszeniem przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty, od poniedziałku - 29 kwietnia 2019 r. zajęcia szkolne będą odbywały się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

 

 

 

 

Komunikat strajkowy - 23 kwietnia 2019 r.

 

Wtorek, 23 kwietnia jest szesnastym dniem strajku w oświacie. Obecnie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie trwa demonstracja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Następnie w godzinach popołudniowych odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, na którym zapadną dalsze decyzje w sprawie strajku.

 

W przypadku gdyby strajk był kontynuowany, informujemy iż od 24 kwietnia br. w godzinach 6:30 – 16:00 w szkole dla dzieci i uczniów zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Opiekę nad dziećmi i uczniami sprawować będą nauczyciele, którzy nie przystąpili do akcji strajkowej.

 

 

 

Komunikat strajkowy - 17 kwietnia 2019 r.

 

Informujemy, iż zgodnie § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) w dniach 18, 19 i 23 kwietnia w szkole trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

 

Komunikat strajkowy - 11 kwietnia 2019 r.

 

Informujemy, iż w dniach 15-17 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem. Życzymy ósmoklasistom powodzenia i trzymamy za Was kciuki.

 

Jednocześnie informujemy, iż dni od 15 do 17 kwietnia br., ze względu na planowy termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (niezależnie od strajku). Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku, będą zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących jego przebieg. W związku z tym dla pozostałych dzieci i uczniów nie będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom i uczniom opieki we własnym zakresie.

 

 

 

Komunikat strajkowy - 9 kwietnia 2019 r.

 

Informujemy, iż w dniach 10-12 kwietnia br. egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem. Jednocześnie życzymy gimnazjalistom powodzenia. Trzymamy za Was kciuki. 

 

 

 

Komunikat strajkowy - 9 kwietnia 2019 r.

 

Dni od 10 do 12 kwietnia br., ze względu na planowy termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (niezależnie od strajku). Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku, w przypadku zorganizowania egzaminu gimnazjalnego będą zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących jego przebieg. W związku z tym dla pozostałych dzieci i uczniów nie będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom i uczniom opieki we własnym zakresie.

 

 

 

Komunikat strajkowy - 8 kwietnia 2019 r.

 

W Urzędzie Miejskim Trzcianki odbyło się spotkanie władz Trzcianki z dyrektorami szkół podstawowych. Czynione są starania, aby egzaminy gimnazjalne w szkołach prowadzonych przez gminę, czyli w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance, Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance oraz Szkole Podstawowej w Siedlisku, odbyły się zgodnie z planem i żeby zapewniona była podczas nich odpowiednia obsługa.

 

Egzamin gimnazjalny w terminie głównym ma odbyć się w dniach 10-12 kwietnia 2019 roku.

 

 

 

Komunikat strajkowy - 8 kwietnia 2019 r.

 

Informujemy, że pomimo trwającego strajku pracowników oświaty, w dniach 8-9 kwietnia br. w szkole dla dzieci i uczniów zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

 

 

Komunikat strajkowy - 7 kwietnia 2019 r.

 

W związku z zapowiedzianym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpi istotna zmiana w organizacji pracy szkoły.

 

Proszę o zapoznanie się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowaną do Państwa na temat strajku nauczycieli.

 

Niezależnie od stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej, oceniając realne możliwości naszej szkoły, a jednocześnie mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i uczniów, proszę o zapoznanie się z informacją na temat możliwości zorganizowania zajęć dla dzieci i uczniów w czasie strajku pracowników oświaty przez inne placówki działające na terenie gminy Trzcianka.

 

Proszę o zapoznanie się z poniższymi załącznikami:

 

  1. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodziców w sprawie strajku.
  2. Oferta Gminy Trzcianka dotycząca możliwości zapewnienia opieki dzieciom i uczniom w czasie strajku nauczycieli.
  3. Oferta BPiCK im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dotyczące zapewnienia opieki dzieciom i uczniom w czasie strajku nauczycieli.

 

 

 

Komunikat strajkowy - 4 kwietnia 2019 r.

 

W związku z akcją strajkową, która rozpocznie się 8 kwietnia 2019 roku i trwać będzie do odwołania, informujemy, że obecnie związki zawodowe reprezentujące pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych trzcianeckich szkół i przedszkoli są w sporze zbiorowym z pracodawcami (dyrektorami szkół i przedszkoli).

 

Ostateczną informację o liczbie placówek oraz liczbie strajkujących nauczycieli poznamy dopiero w dniu 8 kwietnia br. o godz. 8.00, dyrektor placówki poinformuje rodziców czy istnieje możliwość sprawowania opieki nad dziećmi w pełnym wymiarze godzinowym, czy też w ograniczonym zakresie.

 

Należy też liczyć się z koniecznością zawieszenia zajęć przez dyrektora placówki z powodu przystąpienia do strajku wszystkich pracowników przedszkola/ szkoły. Z tego też względu nie można zorganizować bezpiecznego pobytu wszystkich dzieci w szkole. W związku z tym prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację prosimy o codzienne śledzenie wpisów w dzienniku elektronicznym lub na stronie internetowej szkoły/przedszkola.

 

Do strajku nie przystąpią pracownicy Gminnego Przedszkola w Białej oraz pracownicy szkół prowadzonych przez inne organy tj., Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance, Szkoły Podstawowej w Przyłękach i Rychliku.

 

27 kwietnia 2019