Education © 2017 • Created by Carrara

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

64-980 Trzcianka

ul. Staszica 6

tel. +48 67 216 34 95

sekretariat@trzcianka1.pl

ADRES

MENU

1 września 2017 roku to znacząca data w historii naszej szkoły. Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego...

PRZYJACIELE SZKOŁY

O SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

15 lutego 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej. Masz wątpliwości, nie wiesz jakie złożyć dokumenty? Przeczytaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

 

W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko do szkoły należy zapisać w terminie od 15 do 26 lutego 2021 r.

 

Czy w rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja?

Tak, w rekrutacji do klas pierwszych obowiązuje rejonizacja. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

Gdzie mogę sprawdzić, czy mieszkam w obwodzie szkoły?

Granice obwodu szkoły zostały określone w Uchwale nr VII/52/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka i inne organy.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko zostało uczniem szkoły?

Kandydatów do klasy pierwszej mieszkających w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Natomiast postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej uczniów mieszkających poza obwodem szkoły prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Aby dziecko zostało uczniem szkoły, rodzice powinni wydrukować, podpisać i złożyć w szkole zgłoszenie lub wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w Zarządzeniu Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022.

 

Gdzie jest dostępny wzór zgłoszenia/wniosku oraz wzory oświadczeń?

Wzór zgłoszenia/wniosku oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej szkoły w zakładce Komunikaty i aktualności / Rekrutacja do szkoły.

 

Czy zgłoszenie / wniosek może złożyć osoba trzecia?

Tak, jeżeli dokumenty są podpisane przez rodzica. Jeśli rodzic nie ma możliwości podpisania zgłoszenia/wniosku, osoba składająca winna dołączyć pełnomocnictwo notarialne do danej czynności.

 

Czy można wysłać zgłoszenie / wniosek pocztą?

Można wysłać zgłoszenie / wniosek za pośrednictwem poczty lub kuriera, lecz należy pamiętać, aby został dostarczony do szkoły w terminie składania zgłoszenia / wniosku.

 

Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne?

Tak, każde dziecko będzie mogło skorzystać z pracy z logopedą, pedagogiem oraz psychologiem.

 

Jakie liczebne będą klasy?

W każdej klasie ilość dzieci nie przekroczy 25 uczniów.

 

Czy w szkole jest świetlica?

Tak, godziny pracy świetlicy zostaną ustalone wg potrzeb rodziców. Planujemy, aby dzieci pozostające w świetlicy szkolnej nie tylko odpoczywały, ale również uczyły się pracy w zespole, wyrównywały ewentualne deficyty rozwojowe, odrabiały zadania, realizowały zajęcia pozalekcyjne.

 

Czy w szkole jest stołówka?

Na życzenie rodziców, za dodatkową opłatą, szkoła organizuje posiłki przygotowane przez firmę zewnętrzną.

 

Jakie kwalifikacje posiadają nauczyciele?

Każdy nauczyciel szkoły przygotowany jest merytorycznie do pracy z dziećmi. Przy wyborze pedagogów kierujemy się ich kompetencjami pedagogicznymi, otwartością i kreatywnością zawodową. Nauczyciele posiadają staż pracy w zawodzie oraz dysponują dodatkowymi kwalifikacjami.

 

Czy w szkole można korzystać z telefonów lub tabletów?

Uczeń korzysta z telefonów i tabletów za zgodą i pod opieką nauczyciela. Telefony, tablety, urządzenia multimedialne są wykorzystywane na lekcji do celów dydaktycznych.

04 lutego 2021
Nabór do klas pierwszych