Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

W ramach realizacji programu wychowawczego-profilaktycznego, w pierwszym półroczu nasza szkoła prowadziła szeroki zakres działań takich jak np. zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, wspieranie i nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

 

Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na wykształcenie już od najmłodszych lat właściwych postaw i mechanizmów obronnych wobec zagrożeń ze strony negatywnych zjawisk społecznych jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, przestępczość nieletnich, przemoc rówieśnicza, przemoc domowa itp. Działania takie prowadzone są m.in. we współpracy z Panią Esterą Bartol z Komisariatu Policji w Trzciance. Pani policjantka przeprowadziła już spotkania z kilkoma klasami szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Uczniowie dzięki przedstawionej  prezentacji mogli poznać podstawowe zapisy prawa dotyczące postępowania w przypadku młodzieży między 13 a 17 rokiem życia.

 

Pokazane zostały przykładowe sytuacje i sposób postępowania z nieletnimi, środki zapobiegawcze i samo zagadnienie odpowiedzialności. Jak podkreślała podczas wykładu pani policjantka nieznajomość prawa szkodzi, zatem wiedza z zakresu odpowiedzialności powinna pomóc młodym ludziom uniknąć „kłopotów” i postępować w granicach prawa. Zajęcia takie przewidziane są w II półroczu w kolejnych zespołach klasowych.

 

Pedagog szkolny: Mirosława Piwecka

06 lutego 2018
Odpowiedzialność nieletnich - profilaktyka

Education © 2017 • Created by Carrara

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

64-980 Trzcianka

ul. Staszica 6

tel. +48 67 216 34 95

sekretariat@trzcianka1.pl

ADRES

MENU

1 września 2017 roku to znacząca data w historii naszej szkoły. Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego...

PRZYJACIELE SZKOŁY

O SZKOLE