Education © 2017 • Created by Carrara

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

64-980 Trzcianka

ul. Staszica 6

tel. +48 67 216 34 95

sekretariat@trzcianka1.pl

ADRES

MENU

1 września 2017 roku to znacząca data w historii naszej szkoły. Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego...

PRZYJACIELE SZKOŁY

O SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

Szanowni Rodzice,

 

jeżeli podjęliście decyzję, aby od 1 września 2021 r. Wasze dziecko rozpoczęło edukację w oddziale przedszkolnym lub w klasie pierwszej naszej szkoły, warto zapoznać się z Zarządzeniem Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie na wniosek rodzica kandydata. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na 25 wolnych miejsc.

 

Kandydatów do klasy pierwszej mieszkających w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej uczniów mieszkających poza obwodem szkoły prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata.

 

Prosimy o kompletne wypełnienie odpowiednich dokumentów wraz załącznikami i złożenie ich w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły.

 

W sprawach dotyczących rekrutacji informacji drogą e-mailową lub telefoniczną udzielają pracownicy szkoły: sekretariat@trzcianka1.pl, +48 67 216 34 95.

25 stycznia 2021
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022