Education © 2017 • Created by Carrara

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

64-980 Trzcianka

ul. Staszica 6

tel. +48 67 216 34 95

sekretariat@trzcianka1.pl

ADRES

MENU

1 września 2017 roku to znacząca data w historii naszej szkoły. Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego...

PRZYJACIELE SZKOŁY

O SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

Szanowni Rodzice,
 
jeżeli podjęliście decyzję, aby od 1 września 2022 r. Wasze dziecko rozpoczęło edukację w oddziale przedszkolny, w klasie pierwszej lub w klasie czwartej oddziału sportowego naszej szkoły, warto zapoznać się z Zarządzeniem Nr 8/2022 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 2022/2023 .
 
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej oraz klasy czwartej oddziału sportowego szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 
Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego odbywa się na wniosek rodzica kandydata. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na 25 wolnych miejsc.
 
Kandydatów do klasy pierwszej mieszkających w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.
 
Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej uczniów mieszkających poza obwodem szkoły prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata.
 
Postępowanie rekrutacyjne do oddziału sportowego prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. W oddziale sportowym prowadzone będą zajęcia sportowe obejmujące szkolenie w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kajakarstwa.
 
Prosimy o kompletne wypełnienie odpowiednich dokumentów wraz załącznikami i złożenie ich w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły.
 
W sprawach dotyczących rekrutacji informacji drogą e-mailową lub telefoniczną udzielają pracownicy szkoły: sekretariat@trzcianka1.pl, +48 67 216 34 95.
19 stycznia 2022
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023